Brodniccy seniorzy z okazją do poprawy zdrowia

Brodniccy seniorzy z okazją do poprawy zdrowia

Gmina Brodnica dołączyła do ,,Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”. Na jego podstawie wszystkie osoby powyżej 60. roku mogą skorzystać z różnych form aktywności, dzięki czemu ich ogólna sprawność będzie systematycznie się zwiększać.

Program pomocy starszym osobom jest realizowany wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim. W ten sposób osoby zamieszkujący miasto Brodnica w wieku powyżej 60 lat mogą wziąć udział w aktywnościach, mających na celu wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych, poprawę ogólnej sprawności i zapobieganie upadkom.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w programie

Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w specjalnie dobranych ćwiczeniach, które będą się odbywały w małych grupach. Ponadto przekazywana będzie im wiedza na temat tego, jak unikać niebezpiecznych sytuacji we własnym domu czy środkach komunikacji publicznej. Dodatkowo dowiedzą się, jak utrzymać zdrowe ciało i jakie właściwości może mieć odpowiednio zbilansowana dieta.

Chętni, którzy zdecydują się na skorzystanie z programu wezmą udział w badaniach kwalifikacyjnych. W ich ramach przeprowadzone zostaną niezbędne badania lekarskie, dokonana zostanie ocena sprawności fizycznej. Seniorzy wypełnią również ankietę obejmującą kwestię samooceny stanu zdrowia i zadowolenia z życia.

Zgłoszenia do programu

Po pomyślnym przejściu etapu weryfikacji wszystkich informacji chętni będą odbywać ćwiczenia w małych grupach trzy razy w tygodniu po 45 minut. Zajęcia będą prowadzili wykwalifikowani trenerzy w okresie trzech miesięcy. Co więcej, przez cały okres trwania aktywności odbywać się również będą etapy edukacyjne.

Chętne osoby powyżej 60. roku życia mogą się zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Kontakt w sprawie programu można uzyskać w godzinach 11:00 – 14:00 w Biurze Zdrowia i Pomocy Społecznej w pokoju 111B lub pod telefonem 56 49 30 632, 56 49 30 315. Liczba uczestników jest ograniczona.