Droga wojewódzka nr 544 w powiecie brodnickim zyskuje nową nawierzchnię

Droga wojewódzka nr 544 w powiecie brodnickim zyskuje nową nawierzchnię

Na zmodernizowanym fragmencie drogi wojewódzkiej numer 544, położonej na terenie powiatu brodnickiego, trwają odbiory. Droga ta łączy Brodnicę z granicą województwa i została całkowicie pokryta nową nawierzchnią. Ogółem, inwestycje na tej niezwykle ważnej drodze wyniosły blisko 35 milionów złotych. Dodatkowo, drogowcy są w trakcie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń na budowę obwodnicy Brodnicy, która ma za zadanie przekierować ruch tranzytowy poza centrum miasta.

Piotr Całbecki, marszałek województwa, wyraził swoją satysfakcję z kończącej się inwestycji, stwierdzając, że wpływa ona na poprawę bezpieczeństwa i lepszą komunikację naszego województwa z siecią dróg krajowych. Zapowiedział także rozwiązanie kłopotliwej kwestii tranzytu przez Brodnicę, podkreślając, że jednym z priorytetów jest budowa kolejnego etapu obwodnicy tego miasta.

W ramach zakończonej inwestycji przeprowadzono kompleksową modernizację siedmiokilometrowego odcinka drogi od Bartniczki do Gutowa, miejsca graniczącego z województwem warmińsko-mazurskim. W trakcie prac wykonano nowe warstwy nawierzchni, dobudowano perony autobusowe i pobocza drogowe. Dodatkowo na skarpach i łukach drogi zamontowano bariery sprężyste, a także przedyskutowano zjazdy na posesje i pola. Całość tego zadania pochłonęła 12,4 miliona złotych.

Przed tymi pracami zmodernizowane zostały odcinki drogi o łącznej długości 11 kilometrów pomiędzy Brodnicą a Grążawami. Łączne koszty tych prac wyniosły 22 miliony złotych.

Zgodnie z porozumieniem między samorządem województwa, powiatem brodnickim, miastem Brodnica i gminą Brodnica, została zaktualizowana dokumentacja projektowa niezbędna do budowy obwodnicy Brodnicy od strony południowo-wschodniej. Obwodnica ta stanie się częścią drogi wojewódzkiej nr 544 i ma za zadanie przekierowanie ruchu tranzytowego poza centrum miasta. Aktualnie trwają procedury związane z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dzięki temu możliwe będzie zlecenie prac budowlanych, na które pozyskano 32 miliony złotych dofinansowania ze środków centralnych (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Warto przypomnieć, że w poprzedniej dekadzie powstała część obwodnicy otaczająca miasto od strony zachodniej.