Intensywne działania policyjne na terenie powiatów brodnickiego i nowomiejskiego w ramach akcji Spinning 2024

Intensywne działania policyjne na terenie powiatów brodnickiego i nowomiejskiego w ramach akcji Spinning 2024

W ostatnim okresie, obszar powiatów brodnickiego i nowomiejskiego był miejscem nasilonych działań prewencyjnych, które były częścią akcji o nazwie Spinning 2024. Różne służby połączyły siły w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, Państwowej Straży Rybackiej z Bydgoszczy i Olsztyna, Straży Ochrony Wód Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, Społecznej Straży Rybackiej z powiatu brodnickiego i nowomiejskiego oraz Straży Leśnej Nadleśnictwa Brodnica współpracowali podczas tej akcji. Ich główne zadanie polegało na identyfikacji i zwalczaniu wszelkich form wandalizmu, zaśmiecania, kradzieży i kłusownictwa.

Szczególną uwagę skierowano na kontrolę wybranych cieków wodnych i kompleksów leśnych. Wszystko po to, aby zapobiec niszczeniu lasów i zanieczyszczaniu ich, a także gwarantować legalność pozyskiwania ryb. Podczas tej wspólnej służby, funkcjonariusze zwracali się do osób, które łamały zakaz wjazdu do lasu pojazdami mechanicznymi i puszczania psów bez smyczy na terenach leśnych. Piesze patrole były odpowiedzialne za wykrywanie i usuwanie pułapek oraz kontrolę zbiorników wodnych pod kątem wykrywania nielegalnego połowu ryb.

Wszystkie te działania będą regularnie powtarzane, aby zminimalizować szanse na nieprawidłowe zachowania, które mogłyby doprowadzić do spadku populacji ryb w jeziorach.