Inwestycja w rozwój sportu w Wąpielsku: Nowoczesna hala sportowa z pomocą funduszy z Programu Inwestycji Strategicznych

Inwestycja w rozwój sportu w Wąpielsku: Nowoczesna hala sportowa z pomocą funduszy z Programu Inwestycji Strategicznych

Po długim okresie czekania, uczniowie Szkoły Podstawowej w Wąpielsku nie będą już musieli uprawiać sportu w niewłaściwych warunkach. Ustalono, że gmina Wąpielsk otrzyma fundusze na budowę nowoczesnej hali sportowej, jako część 8. etapu Programu Inwestycji Strategicznych.

Szkolne zajęcia wychowania fizycznego odbywały się dotychczas w małej sali lekcyjnej, która nie spełniała podstawowych wymogów. Brak odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć sportowych był problemem nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli i całej społeczności szkolnej. Szkoła nie dysponowała także przestrzenią przeznaczoną na apele czy inne ważne spotkania szkolne. Jak wyjaśnił wójt gminy Wąpielsk, Dariusz Górski, inwestycja w hale sportową była gorąco oczekiwana przez całą społeczność lokalną.

Nowa hala sportowa to znaczący krok naprzód dla całej gminy. Zdaniem Pawła Wiśniewskiego, nauczyciela wychowania fizycznego, to nie tylko doskonała wiadomość dla szkoły i uczniów, ale także dla wszystkich mieszkańców gminy. Nowoczesne zaplecze sportowe pozwoli na rozwój różnych dyscyplin sportowych i przyczyni się do poprawy jakości zajęć wychowania fizycznego. Wspomniana inwestycja o wartości przekraczającej 6,5 mln zł została sfinansowana z funduszy rządowego programu „Polski Ład”.