Obchody Dni Seniora w gminie Kurzętnik

Obchody Dni Seniora w gminie Kurzętnik

W słynnej gminie Kurzętnik, celebrowane są Dni Seniora na terenie miejscowych sołectw. W minioną sobotę, obchody te odbyły się w Brzozie Lubawskiej.

Przyjęli zaproszenie od Zbigniewa Burzackiego, pełniącego funkcję sołtysa Brzozia Lubawskiego oraz Rady Sołeckiej. Wydarzenie to przyciągnęło około 70 starszych mieszkańców. Na liście oficjalnych gości znalazły się liczne osobistości, w tym Piotr Piątek – komisarz gminy Kurzętnik, który przybył z małżonką; ks. Bernard Zakrzewski – proboszcz parafii lokalnej; Magdalena Rynkowska – sekretarz gminy i Anna Błaszkowska – kierowniczka miejscowej Szkoły Podstawowej. Obecny był również Roman Lewicki, szef centrum kultury w Kurzętniku, który przybył ze swoją żoną oraz Dariusz Falkowski, menedżer CUS.

Uroczystość rozpoczęła grupa uczniów trzeciej klasy z lokalnej szkoły podstawowej, którzy przedstawili program artystyczny. Po nich głos zabrali goście honorowi. Komisarz Piotr Piątek wyraził swoje zaszczyt, że mógł uczestniczyć w tych obchodach. Podkreślał, jak ważne jest, by seniorzy przekazywali młodszemu pokoleniu największe wartości, nawiązując do wystąpień swoich wnuków. Dodał też, że ta misja leży właśnie w ich rękach – łączenia pokoleń.