Umowa na modernizację dróg miejskich w Brodnicy podpisana

Umowa na modernizację dróg miejskich w Brodnicy podpisana

W biurach Urzędu Miejskiego w Brodnicy oficjalnie zatwierdzono umowę współpracy z firmą inżynieryjno-budowlaną Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane Sp. z o. o. Celem porozumienia jest przeprowadzenie szeregu remontów na drogach gminnych wewnątrz miasta, a konkretnie na ulicach Poprzecznej, Grażyny i Akacjowej.

W ramach prac modernizacyjnych, ulica Poprzeczna o szerokości około 6 metrów i długości 597 metrów będzie poddana generalnemu odnowieniu. Zostanie wykonane frezowanie istniejącej nawierzchni o średniej grubości 4 cm, a następnie ułożona zostanie nowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o tej samej grubości. Ponadto, na odcinku od km 0+004 do km 0+270 prawostronna część chodnika zostanie wymieniona, co obejmie także wymianę krawężników i obrzeży betonowych oraz regulację infrastruktury podziemnej, w tym wymiany włazów kanałowych.

Ulica Grażyna, która również ma około 6 metrów szerokości, ale dłuższą długość wynoszącą 675 metrów, zostanie poddana podobnym działaniom. Tu również przewidziano frezowanie istniejącej nawierzchni o grubości 4 cm i ułożenie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o tej samej grubości. Planowane jest także odnowienie konstrukcji nawierzchni lewego chodnika oraz wymiana krawężników i obrzeży betonowych.

Na liście prac modernizacyjnych znajduje się również ulica Akacjowa o szerokości około 6 metrów, długości 305 mb od km 0+000 do km 0+305. Analogicznie do poprzednich ulic, zostanie tam wykonane frezowanie istniejącej nawierzchni o średniej grubości 4 cm oraz ułożenie nowego pokrycia asfaltowego o tej samej grubości. Wymieniony zostanie prawy krawężnik betonowy na odcinku od km 0+036 do km 0+305. Dodatkowo planowane jest naprawienie nierówności na chodniku i wymiana uszkodzonych krawężników betonowych po prawej stronie drogi. Przewidziane są też prace związane z regulacją infrastruktury podziemnej, w tym wymianą włazów kanałowych.