Bezpłatne czipowanie psów i kotów: Miasto Brodnica zachęca do skorzystania z inicjatywy

Bezpłatne czipowanie psów i kotów: Miasto Brodnica zachęca do skorzystania z inicjatywy

Miasto Brodnica przedłuża swoją akcję wsparcia dla właścicieli zwierząt. Oferta dotyczy bezpłatnego czipowania psów i kotów, które ma na celu poprawę bezpieczeństwa tych zwierząt. Procedura polega na umieszczeniu niewielkiego elektronicznego mikroczipa pod skórą pupila i zarejestrowaniu go w bazie danych SAFE-ANIMAL.

Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Brodnicy, którzy są stałymi opiekunami psów i kotów. Urząd Miejski w Brodnicy będzie przyjmował wnioski na ten temat od 20 czerwca 2024 r. do 15 listopada 2024 r., lub do momentu wyczerpania funduszy przeznaczonych na ten cel. Środki te pochodzą z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Brodnicy w roku 2024”.

Aby ubiegać się o darmowe czipowanie swojego pupila, właściciele muszą dostarczyć dokument potwierdzający obowiązkowe szczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie (dotyczy to psów). Formularz wniosku jest dostępny w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy w sekcji Ochrona Środowiska/Znakowanie zwierząt.

Urzędnicy podkreślają, że wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu. Dodatkowo, warto zauważyć, że ta propozycja nie ma zastosowania do właścicieli psów i kotów hodowanych w celach zarobkowych – informuje Urząd Miejski w Brodnicy.