Dariusz Kurzawa obejmuje stanowisko wicemarszałka województwa, a radny Stanisław Pawlak zdobywa Nagrodę Samorządową im. Norberta Barlickiego

Dariusz Kurzawa obejmuje stanowisko wicemarszałka województwa, a radny Stanisław Pawlak zdobywa Nagrodę Samorządową im. Norberta Barlickiego

Dariusz Kurzawa został ostatnio mianowany na stanowisko wicemarszałka naszego województwa. Jego poprzednik, Zbigniew Sosnowski, zrezygnował z pełnienia tej funkcji po tym, jak wyborcy powierzyli mu mandat posła do Sejmu. W tej samej instytucji zasiądzie również Agnieszka Kłopotek, która do tej pory pełniła obowiązki wiceprzewodniczącej sejmiku. Szczere gratulacje dla obu!

Podczas posiedzenia sejmiku województwa, które miało miejsce 24 października, szczególne gratulacje skierowane były w stronę radnego Stanisława Pawlaka. Jest on samorządowcem z trzydziestoletnim stażem. Za swój wkład w rozwój samorządu wyróżniono go prestiżową ogólnopolską Nagrodą Samorządową im. Norberta Barlickiego za rok 2023. Tę cenną nagrodę przyznaje Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska, której przewodniczącym kapituły jest Aleksander Kwaśniewski.

Podczas tego samego posiedzenia radni zapoznawali się z informacjami dotyczącymi przeprowadzonych działań rewitalizacyjnych, które były finansowane z funduszy naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020. Omówiono również aktualny stan realizacji polityki terytorialnej na terenie naszego województwa.

Znaczna część debaty poświęcona była omówieniu raportu przygotowanego przez Iwonę Stańczyk, wicedyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego. Dokument ten zawiera prognozy dotyczące zmian demograficznych, które mają nastąpić w latach 2023–2060.