Program Szkolne Kasy Oszczędności: Szkolne sukcesy i wyróżnienia

Program Szkolne Kasy Oszczędności: Szkolne sukcesy i wyróżnienia

Program edukacyjny o nazwie „Szkolne Kasy Oszczędności” (SKO), który koncentruje się na kształceniu finansowym dzieci w wieku od 5 do 12 lat, jest skierowany do placówek edukacyjnych oraz Rad Rodziców. Szczególnie aktywnie działa SKO w Szkole Podstawowej w Tereszewie, gdzie od wielu lat z sukcesami promuje ideę oszczędzania, zdobywając za swoje działanie liczne laury na szczeblu ogólnopolskim.

Gala Konkursu SKO dla Szkół i Nauczycieli, która miała miejsce w Warszawie 13 października 2023 roku, była wyjątkowym wydarzeniem, podczas którego doceniono wkład i osiągnięcia nauczycielek ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie. Barbara Rogowska oraz Zyta Rogowska zostały uhonorowane Złotymi Oznakami za swoją pracę w ramach programu SKO.

W rankingu najlepszych szkół w Polsce, które korzystają z programu SKO, znalazła się również Szkoła Podstawowa w Tereszewie. Gala była też doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy finansowej – na zaproszenie organizatorów wykłady przeprowadzili m.in. Magdalena Bigaj, która wygłosiła prelekcję „Dlaczego potrzebujemy higieny cyfrowej?” oraz Grzegorz Chłopek, Wiceprezes PKO TFI, który podjął temat: „Jak pogodzić inwestowanie z oszczędzaniem?”.