Firma APRS SA. zakończyła kluczowy projekt związany z ochroną wód powierzchniowych, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Firma APRS SA. zakończyła kluczowy projekt związany z ochroną wód powierzchniowych, współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Spółka APRS SA., znana z dostarczania rozwiązań skoncentrowanych na ochronie wód powierzchniowych, ogłosiła pomyślne zakończenie jednego ze swoich strategicznych projektów rozwojowych. Projekt ten był realizowany jako część programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”, który objęty był finansowaniem ze strony Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, a dotyczył innowacji w zakresie wód śródlądowych i morskich. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł nieco mniej niż 8,5 mln zł.

Projekt był realizowany we współpracy z dwoma instytucjami badawczymi. APRS SA. przeprowadziła badania mające na celu opracowanie metody usuwania fosforu z wód powierzchniowych przy użyciu bezszwowych kapsuł zawierających hydrożelowy biokompozyt żelaza i alginianu. Realizacja projektu pozwoliła spółce rozbudować swoje zdolności produkcyjne poprzez zakup linii technologicznej do produkcji biokompozytu na skalę przemysłową.

W projekt, trwający ponad 18 miesięcy, zaangażowane były oprócz APRS SA. również Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Norwegian Institute for Water Research. Przeprowadzone badania jednoznacznie potwierdziły skuteczność proponowanego rozwiązania. Bezszwowe kapsuły zawierające hydrożelowy biokompozyt w sposób trwały związały fosfor, który występował w badanych zbiornikach wodnych. Po usunięciu z ekosystemu wodnego, biokompozyt mógł być ponownie wykorzystany, na przykład jako nawóz dla trawy. Potwierdziły to badania prowadzone przez zespół prof. Hanny Siwek z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.