Projekt RELIHE Interreg Europe: Brodnica jako jedyna gmina w Polsce w gronie uczestników

Projekt RELIHE Interreg Europe: Brodnica jako jedyna gmina w Polsce w gronie uczestników

Brodnica, będąca jedyną gminą w Polsce, miała zaszczyt uczestniczyć w inaugurującym spotkaniu projektu RELIHE Interreg Europe. Wydarzenie to było współorganizowane przez Urząd Marszałkowski i odbyło się pod auspicjami Programu Interreg Europa. Głównym celem projektu RELIHE jest wymiana doświadczeń oraz promowanie możliwości przekształcenia i ponownego wykorzystania starych, opuszczonych budynków zabytkowych i obiektów dziedzictwa religijnego na terenie państw Europy.

Za punkt startowy tego innowacyjnego przedsięwzięcia posłużyły dni 9 i 10 kwietnia, kiedy to miało miejsce spotkanie w Turynie. Pierwszego dnia, uczestnicy projektu mieli okazję wysłuchać wykładów odbywających się w Zamku Valentino. Ten zabytkowy obiekt, będący siedzibą Wydziału Architektury Uniwersytetu w Turynie, posiada status światowego dziedzictwa UNESCO i skrywa w sobie nieocenione bogactwo naukowe i kulturowe.

Następnie, drugiego dnia uczestnicy zostali zaproszeni do miasta Pavia. Tu mieli okazję na własne oczy zobaczyć efekty dobrych praktyk związanych z ponownym wykorzystaniem przestrzeni historycznych. W ten sposób mogli zrozumieć, jak ważna jest ciągłość znaczenia i zachowanie architektury zabytkowej.

W rozmowach i dyskusjach uczestniczyli nie tylko przedstawiciele Polski, ale również Hiszpanii, Włoch, Holandii, Niemiec, Czech czy Łotwy. Ciekawe pomysły i doświadczenia międzynarodowe stanowiły podstawę dla konstruktywnej wymiany myśli i przełożyły się na wartość samego spotkania.