Kompleksowy program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych w Brodnicy w 2024 roku

Kompleksowy program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych w Brodnicy w 2024 roku

W 2024 roku, Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy przystąpił do realizacji strategicznego programu polityki zdrowotnej noszącego tytuł „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”. Program ten ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia mieszkańców miasta Brodnica.

W ramach tego programu, przewidziano bezpłatne szczepienia dla 70 osób zamieszkujących Brodnicę. Służyć temu będzie 20-walentna szczepionka Apexxnar, która została wybrana jako najbardziej efektywne narzędzie profilaktyczne.

Program skierowany jest do konkretnego grona pacjentów, którzy muszą spełniać określone kryteria. Przede wszystkim są to osoby w wieku 65 lat, które są stałymi mieszkańcami miasta Brodnica. Istotnym warunkiem jest również fakt, że te osoby nie mogą wcześniej brać udziału w podobnym programie szczepień, takim jak na przykład program zastosowania szczepionki Prevenar 13 w latach poprzednich.

Rejestracja na szczepienie odbywa się w sposób osobisty lub telefoniczny. Mieszkańcy Brodnicy mogą zgłosić chęć uczestnictwa w programie osobiście w lokalu Powiatowej Przychodni Rodzinnej, zlokalizowanej przy ulicy Wiejskiej 9 w Brodnicy, lub telefonicznie dzwoniąc pod numery: 56 66 89 196 lub 56 66 89 197.