Modernizacja ulicy Strażackiej w Brodnicy

Modernizacja ulicy Strażackiej w Brodnicy

Ulica Strażacka, położona w Brodnicy, cieszy się nowo wyremontowaną jezdnią, ścieżką dla pieszych i rowerzystów oraz nowoczesnym oświetleniem. Jednak pomimo tych ulepszeń, dziwnym jest to, że nikt tam nie mieszka. Wszyscy obecni na tej ulicy są przedstawicielami firm Cofresco i PDB, które są sąsiadami ulicy. Co więcej, ulica Strażacka łączy tylko te dwie firmy bez żadnych budynków mieszkalnych pomiędzy nimi.

Ulica ta zaczyna się od drogi krajowej DK 15, zwanej ulicą Sikorskiego, biegnie przez tereny dwóch wspomnianych firm i kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Północną. Jej długość wynosi około 400 metrów. Do niedawna część tej ulicy była nieutwardzona, ale teraz jej wygląd całkowicie się zmienił.

Firma PDB w kwietniu zeszłego roku została wyłoniona w przetargu na zaprojektowanie i realizację projektu inwestycyjnego „Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy”. Całkowita długość drogi wynosiła 357,60 m.

Całkowity koszt tej inwestycji wynosi 4 646 000 zł, z czego 4 413 700 zł pochodziło z funduszy zewnętrznych. Była to część funduszy z 1. edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład.

Interesujące jest to, że modernizacja ulicy Strażackiej nie obejmowała całego jej odcinka od wjazdu z ulicy Sikorskiego. W tym miejscu planowane jest budowa ronda jako część modernizacji DK 15 łączącej rondo Olsztyńskie z Tamą Brodzką.