Pozyskiwanie umiejętności zawodowych za granicą: Doświadczenia uczestników projektu "Erasmus plus" w CKZiU w Brodnicy

Pozyskiwanie umiejętności zawodowych za granicą: Doświadczenia uczestników projektu "Erasmus plus" w CKZiU w Brodnicy

Osoby biorące udział w projekcie „Erasmus plus” podzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami po odbyciu praktyk zawodowych, które pozwoliły im nabyć nieocenione kwalifikacje oraz rozszerzyć ich perspektywy w zakresie informatyki, budownictwa, a także żywienia i usług gastronomicznych.

Wydarzenie sumujące doświadczenia zdobyte podczas praktyk zawodowych w ramach inicjatywy „Europejskie praktyki na miarę XXI wieku” o numerze projektu 2022-1-PL01-KA122-VET-000068950, miało miejsce w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) w Brodnicy. Część kosztów związaną z realizacją projektu pokryła Unia Europejska.

W ramach samego programu, Technicy Informatycy nabyli bezcenne doświadczenie na gruncie dynamicznego portugalskiego sektora IT. Podczas trwania praktyk pracowali oni nad lokalnymi projektami, zdobywając nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności potrzebne w przyszłej karierze.

Z kolei Technicy Budownictwa mieli okazję kształtować praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i budowy, ale również zanurzyć się w bogatą kulturę architektoniczną Portugalii. Dzięki możliwości pracy nad projektami zrównoważonego budownictwa, uczniowie naukę łączyli z praktyką, adaptując lokalne tradycje do nowoczesnych standardów budowlanych.