Potwierdzenie finansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 2024 roku

Potwierdzenie finansowania zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 2024 roku

Wiesław Leśniakiewicz, pełniący obowiązki Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zatwierdził listę jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które będą miały możliwość skorzystania z dofinansowania na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w roku 2024. Na tej liście znalazła się również jedna jednostka pochodząca z powiatu śremskiego. W szczególności, nowy pojazd otrzymają ochotnicy z OSP Brodnica.

Dzięki temu wsparciu finansowemu, strażacy-ochotnicy rozsiani po całym kraju będą mogli skorzystać z 292 nowych pojazdów. Wśród nich znajdzie się 55 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 140 średnich oraz 83 lekkie. Dodatkowo, na listę zamówień trafiło również 14 pojazdów o innym charakterze.

Nie ulega wątpliwości, że sprzęt ratowniczy jest kluczowym elementem pracy strażaków – jak podkreśla Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Samochody ratowniczo-gaśnicze odgrywają niezmiernie ważną rolę podczas akcji gaśniczych oraz interwencji w przypadku wypadków. Nowoczesne wyposażenie z pewnością umożliwi strażakom z OSP pracę na jeszcze wyższym poziomie, gwarantując większą skuteczność oraz szybkość działania.

Wśród beneficjentów tego dofinansowania pojawiła się również gmina Brodnica, której jednostka OSP otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy.