Program dofinansowania modernizacji ogrzewania dla mieszkańców Brodnicy rusza od marca 2024

Program dofinansowania modernizacji ogrzewania dla mieszkańców Brodnicy rusza od marca 2024

Kolejna odsłona programu dotacji na modernizację systemu grzewczego, realizowanego przez miasto Brodnica od 2018 roku, zostanie uruchomiona 1 marca 2024 roku. Ten program jest skierowany do obywateli Brodnicy, którzy chcą zastąpić swoje stare piecyki, znane jako „śmieciuchy”, a tym samym przyczynić się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Gmina Miasta Brodnicy oferuje w ramach tego programu dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak kwota dofinansowania nie może przekraczać określonych limitów.

W ramach programu, górne limity dofinansowania są następujące:
– 4 500 zł dla systemów ogrzewania za pomocą pomp ciepła,
– 3 500 zł dla podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
– 3 500 zł dla systemów ogrzewania gazowego,
– 3 500 zł dla systemów ogrzewania elektrycznego,
– 2 500 zł dla systemów ogrzewania olejowego,
– 2 500 zł dla systemów ogrzewania paliwem stałym, w tym kotłami na biomasę, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1690 oraz z 2019 r. poz. 363 i poz. 2549) oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (Dz. U. UE L 193/100 z 21.07.2015 r., Dz. U. UE L 346/51 z 20.12.2016 r.).

Wszystkie wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 30 sierpnia 2024 roku lub do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta na ten rok.