Projekt poprawy bezpieczeństwa na drogach w Brodnicy zakończony pomyślnie

Projekt poprawy bezpieczeństwa na drogach w Brodnicy zakończony pomyślnie

Głównym celem projektu, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy, była ochrona niezabezpieczonych uczestników ruchu drogowego. Udało się to osiągnąć poprzez wybudowanie osobnej drogi dla pieszych i rowerzystów, poszerzenie jezdni do 5,5 metra oraz modernizację zjazdów. Ponadto, wykonano nowe oznakowanie drogowe, zarówno pionowe jak i poziome. Projekt przewidywał także instalację systemu oświetlenia zasilanego z odnawialnych źródeł energii – słonecznej i wiatrowej.

Inwestycja nosząca nazwę „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na drodze powiatowej Nr 1825C w miejscowości Wichulec od km 3+930 do km 4+510” kosztowała dokładnie 1 325 428,49 złotych. Z tego kwoty, większość stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), które wyniosło 937 355 złotych. Pozostałe środki zostały zapewnione przez Powiat Brodnicki (194 036,74 zł) oraz Gminę Bobrowo (194 036,75 zł).

Oficjalne przekazanie ścieżki do użytku odbyło się w środę, 29 listopada. Nowo wybudowana droga dla pieszych i rowerzystów ma długość 448,53 metra i szerokość 3 metry. W ramach inwestycji wykonano konstrukcję nawierzchni jezdni na poszerzeniu oraz nawierzchni ścieżki i zjazdów z kostki betonowej i betonu asfaltowego. Projekt obejmował także wykonanie odwodnienia odcinka drogi oraz instalację systemu oświetlenia hybrydowego z diodami LED, z kontrolą mikroprocesorową do sterowania pracą elementów systemu, takimi jak turbiny wiatrowe, panele fotowoltaiczne, oprawy i akumulatory. Prace budowlane wykonała firma Transbruk Barczyńscy Sp. z o.o. z Pigży.