Zaangażowanie dwunastu firm w budowę hali sportowej przy ZSP nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 4 w Brodnicy

Zaangażowanie dwunastu firm w budowę hali sportowej przy ZSP nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 4 w Brodnicy

Kolejne etapy realizacji inwestycji w postaci hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, pełniącej jednocześnie rolę Szkoły Podstawowej nr 4 w Brodnicy, przyciągnęły aż dwanaście firm. Wydaje się, że zakończenie projektu jest planowane na lipiec 2025 roku, niemniej jednak koszt całkowity inwestycji może okazać się wyższy od pierwotnie przewidywanego. Tymczasem, pojawiły się pierwsze informacje na temat firmy, która weźmie na siebie odpowiedzialność za budowę obiektu.

Oficjalne ogłoszenie o przetargu na realizację tego zadania inwestycyjnego zostało opublikowane 20 października. W międzyczasie, data końcowa składania propozycji przez potencjalnych oferentów została przeniesiona na dzień 17 listopada.

Zgodnie z komunikatem umieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Brodnica, zamawiający podjął decyzję o wyborze oferty złożonej przez Hosta Group Sp. z o.o. Sp. k. z Grębocina. Firma ta zadeklarowała, że jest w stanie zrealizować cały projekt za kwotę 14 576 781,96 zł.