W Brodnicy rozpoczęły się kwalifikacje wojskowe

W Brodnicy rozpoczęły się kwalifikacje wojskowe

30 sierpnia na terenie powiatu brodnickiego rozpoczęły się kwalifikacje wojskowe. Do 22 września Powiatowa Komisja Lekarska będzie prowadzić kwalifikacje, w których moga brać udział osoby z poszczególnych roczników. Z terenu powiatu brodnickiego zakwalifikowanych może zostać 522 mieszkańców.

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brodnicy Dariusz Piotrowski przekazał, że przed komisją staną osoby urodzone w 2002 roku. Dodatkowo wezwani mogą zostać mieszkańcy z roczników 1997-2001, jeżeli tylko nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jakie osoby będą brane pod uwagę przy kwalifikacji?

Dodatkowo kwalifikacjom podlegają osoby urodzone w 2000 i 2001 roku. W tym przypadku będzie to dotyczyć osób, które zostały uznane przez komisję za niezdolne do służby wojskowej z uwagi na stan zdrowia (jeśli okres niezdolności upłynął przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej) oraz osoby, które zostały uznane za czasowo niezdolne do służby.

W kwalifikacji będą również brały udział kobiety urodzone w latach 1997-2002. Będzie to dotyczyło jedynie tych kobiet, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierają naukę i nie mają określonej zdolności do czynnej służby. Dotyczy to kobiet kończących naukę na kierunkach psychologia, farmacja czy pielęgniarstwo.

Kiedy i gdzie będą się odbywać kwalifikacje?

Na liście osób, które mogą zostać wezwane do kwalifikacji znajdują się również osoby poniżej 18. roku życia, które do końca roku kalendarzowe zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej. Ponadto chodzi o osoby które ukończyły 24 lata, a nie mają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Harmonogram kwalifikacyjny dla powiatu brodnickiego wygląda następująco:

  • gmina Zboczno – 30 sierpnia
  • gmina Osiek – 31 sierpnia,
  • gmina Bartniczka – 1 września,
  • miasto i gmina Górzno – 2 września,
  • miasto i gmina Brodnica – 7 i 8 września,
  • gmina Bobrowo – 8 i 9 września,
  • gmina Brzozie – 10 września,
  • miasto Brodnica – 13-20 września.

Kwalifikacje dla kobiet z kolei będą prowadzone 21 września.

Osoby podlegające obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymają imienne wezwanie, wraz z terminem i miejscem stawienia oraz listą niezbędnych dokumentów.