Wybory przedstawicieli w Sołectwie Brodnica – demokratyczne zebranie wiejsko-wyborcze

Wybory przedstawicieli w Sołectwie Brodnica – demokratyczne zebranie wiejsko-wyborcze

W nastrojowym poniedziałkowym wieczorze 8 stycznia 2024 roku, w budynku Koła Polskiego Związku Wędkarskiego numer 137 w Brodnicy, miało miejsce istotne dla lokalnej społeczności wydarzenie – odbyło się tu zebranie wiejsko-wyborcze mieszkańców Sołectwa Brodnica. Przybyli wówczas wybierali swoje reprezentacje, kierując się zapisami statutu tej jednostki pomocniczej gminy.

Brodnica to sołectwo będące jednym z podmiotów pomocniczych gminy. Wchodząca w skład gminy wspólnota samorządowa składa się właśnie z takich sołectw, jak Brodnica, a jej mieszkańcy tworzą tę strukturę razem z obywatelami pozostałych jednostek.

Zebranie wiejsko-wyborcze zostało przeprowadzone już po zmierzchu owego 8 stycznia 2024 roku. Mieszkańcy Sołectwa Brodnica wybierali wówczas Sołtysa i Radę Sołecką na nową, pięcioletnią kadencję. Głosowanie przeprowadzane było w sposób tajny i bezpośredni, zgodnie z prawem, a kandydować mogła dowolna liczba osób. Każdy stały mieszkaniec Sołectwa, który miał czynne prawo wyborcze do Rady Gminy, mógł wziąć udział w Zebraniu Wiejskim. Wymogiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania było obecne na zebraniu co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. W ten sposób wyłoniono reprezentację dla następnej pięcioletniej kadencji – Sołtysa i Radę Sołecką Brodnicy.