Nowa inwestycja w Pokrzydowie: budowa chodnika na odcinku pół kilometra

Nowa inwestycja w Pokrzydowie: budowa chodnika na odcinku pół kilometra

Rozpoczęło się wykonywanie nowego ciągu pieszo-rowerowego, który ma powstać przy drodze powiatowej prowadzącej przez Pokrzydowo w stronę Jajkowa. Jest to odcinek o długości blisko 500 metrów. Środki na realizację tej przedsięwzięcia pochodzą zarówno z funduszy rządowych, jak i z budżetu lokalnej administracji – gminy Zbiczno, która dodatkowo pokryła koszt projektu.

Przewidywany termin finalizacji prac to koniec bieżącego roku, kiedy to mieszkańcy Pokrzydowa oraz odwiedzający tę miejscowość będą mogli skorzystać z nowego chodnika. Trasa pieszo-rowerowa jest budowana po stronie szkoły w Pokrzydowie i prowadzi od skrzyżowania z drogą do Marian w stronę Jajkowa.

W ramach realizacji projektu przewidziano budowę chodnika o szerokości dwóch metrów z nawierzchnią z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdów bitumicznych oraz poszerzenie jezdni. Dodatkowo, prace obejmują poprawę systemu odwodnienia. Jak podaje Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy, deszczówka będzie kierowana do rowów przydrożnych – zarówno już istniejących, ale częściowo odtworzonych i oczyszczonych, jak i nowo projektowanych. Odwodnienie będzie zapewnione poprzez spadki poprzeczne i podłużne jezdni.

Dodatkowym elementem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji deszczowej, która umożliwi odprowadzenie wody do istniejącego rowu przydrożnego znajdującego się po lewej stronie jezdni.